Styret

Styret i WIKF Norge

WIKF Norge styres i det daglige av det administrative styret i organisasjonen.
Styrets arbeid er utelukkende av administrativ karakter, og styret har ingen myndighet til å ta avgjørelser av teknisk karakter.

Klubber velger selv om de ønsker medlemskap i WIKF Norge, og styres av egne valgte styrer. Klubber står fritt i de aller fleste spørsmål, med unntak av det tekniske. Styrets hovedoppgave er å tilrettelegge et samarbeid på tvers av klubbene, og støtte klubbene med administrative tiltak der det ønskes.

vimj

rune_joanesarson

espen_nordal

President
Vidar Mjånes
Styremedlem
Rune Joanesarson
Styremedlem
Espen Nordal

rune_meyer

kjetil_gjoen

Styremedlem
Rune Meyer
Styremedlem
Kjetil Gjøen