Velkommen til
WIKF Norge

WIKF Norge er en kompetanse- og samarbeidsorganisasjon for klubber og utøvere i Norge som trener karateformen WIKF Wado Ryu.

Aktuelt

Nasjonale saker

WIKF nettbutikk
Terminliste nasjonalt

Våre verdier

Treningsglede

Mestring

Respekt

Kort om organisasjonen

WIKF Norge er en kompetanse- og samarbeidsorganisasjon for klubber og utøvere i Norge som trener karateformen WIKF Wado Ryu.

WIKF Norge har som hovedmålsetning å bidra til videre positiv utvikling av Wado Ryu i Norge. WIKF Norge skal stimulere til utvikling og samarbeid mellom medlemsklubbene og skal være en teknisk og administrativ ressurs og koordinator, både nasjonalt og internasjonalt.

WIKF Norge er tilsluttet Wado International Karate-Do Federation (WIKF), en av verdens største karateorganisasjoner. WIKF har i dag 67 medlemsland i alle verdensdeler.

De enkelte medlemsklubbene er selvstendige klubber som også er medlemmer i Norges Idrettsforbund gjennom Norges Kampsportforbund. Klubbene har sine egne valgte styrer og er selv ansvarlig for sin drift og økonomi. Egne avtaler regulerer forholdet mellom WIKF og klubben.

50

Trenere

15

Klubber

1.500

Medlemmer

WIKF nettbutikk

Alt du trenger av treningsutstyr på ett på sted.

Karatedirect.com

Digital & interaktiv karatetrening, kurs og foredrag.

Instagram

@wikfnorge

Meny