mosjen_kkMosjøen Karateklubb ble startet opp på 80-tallet. Den gang var klubbens hovedinstruktør Odd Arne Hagen (Wado Ryu Norge). Klubben var deretter inaktiv fra slutten av 80-tallet og helt frem til januar 2004.

Da klubben startet opp igjen med Aagot Carlsen som initiativtaker, var det med stilarten Kyokushinkai. Dette var fordi det kun var Kyokushinkai instruktører tilgjengelig på Mosjøen. Klubben fortsatte med denne stilarten frem til februar 2005, da de igjen opprettet kontakt med Hagen og stilarten Wado Ryu.
Fra januar 2006 har klubben vært tilknyttet WIKF Norge gjennom sensei Espen Karlsen, 5. Dan, som er hovedansvarlig for WIKF Norge i Nord-Norge. Karlsen besøker klubben med jevne mellomrom.

Instruktører på voksenpartiene er Pål Bergquist og Ragnar Elstad. På barn- og nybegynnerpartiene instruerer Aagot Carlsen, Ståle Kleivhaug og John Opland. Klubben har trening på Mosjøen Skole og på Kippermoen Idrettsanlegg.

I tillegg har klubben en underavdeling på Trofors i Grane kommune. Treningene der foregår på Grane barne- og ungdomsskole.