Organisasjonen

WIKF Norge er en kompetanse- og samarbeidsorganisasjon for klubber og utøvere i Norge som trener karateformen Wado Kokusai.

Organisasjonens utøvere og instruktører tilbys treningsleirer, graderinger og kurs nasjonalt og internasjonalt. Vi har et eget landslag med meget gode resultater, inkludert verdensmester- og europamestertitler i stilarten. Medlemsklubbene har egne tilbud til barn, ungdom, konkurranseutøvere og voksne mosjonister. Vi er tilsluttet den legendariske karatemesteren Dr. Tatsuo Suzuki sin Wado International Karate-Do Federation (WIKF), en av verdens største karateorganisasjoner med 67 medlemsland. Utøvere som oppnår dan-grader (svart belte) hos WIKF Norge blir registrert hos WIKF internasjonalt og mottar offisiell diplom fra hovedkontoret i Japan.

Teknisk komité
WIKF Norge ledes av en teknisk komite som er ansvarlig for karateteknisk utvikling som graderinger, gjennomføring av treningsleirer, utarbeidelse av skriftlig materiale og uttak til landslaget.

Styre
WIKF Norge har også et administrativt styre som er ansvarlig for administrativ tilrettelegging og koordinering, langtidsplanlegging og gjennomføring av valgt strategi.

Medlemsklubber

De enkelte medlemsklubbene er selvstendige klubber som også er medlemmer i Norges Idrettsforbund gjennom Norges Kampsportforbund. WIKF Norges hovedoppgave er å hjelpe medlemsklubbene med tradisjonell karatetrening og beltegraderinger, noe Idrettsforbundet ikke kan tilby i samme grad. Det er ingen konflikt mellom det å være medlem i Idrettsforbundet og en stilartsorganisasjon som WIKF Norge. WIKF Norges medlemsklubber har tilgang på en rekke erfarne instruktører.

WIKF Norge ble etablert av sensei Mihajlo Misic (7. dan). Han gikk bort i november 2003. Han valgte Cato Bruarøy (7. dan) som sin etterfølger som hovedinstruktør, og Espen Karlsen (7. dan) og Kjell Jacobsen (7. dan) som medlemmer i Teknisk Komite.