Styret

Styret i WIKF Norge

WIKF Norge styres i det daglige av det administrative styret i organisasjonen.
Styrets arbeid er utelukkende av administrativ karakter, og styret har ingen myndighet til å ta avgjørelser av teknisk karakter.

Klubber velger selv om de ønsker medlemskap i WIKF Norge, og styres av egne valgte styrer. Klubber står fritt i de aller fleste spørsmål, med unntak av det tekniske. Styrets hovedoppgave er å tilrettelegge et samarbeid på tvers av klubbene, og støtte klubbene med administrative tiltak der det ønskes.

vimj

Rune Joanesarson

Espen Nordal

President
Vidar Mjånes 4. dan
Styremedlem
Rune Joanesarson 6. dan
Styremedlem
Espen Nordal 6. dan

Ronny Meyer

Kjetil Gjoen

Styremedlem
Ronny Meyer 3. dan
Styremedlem
Kjetil Gjøen 4. dan