Teknisk komité

Teknisk Komité i WIKF Norge har ansvaret for den tekniske utviklingen i medlemsklubbene. Komiteen gir råd til instruktører i klubbene og støtter klubbene i den tekniske utviklingen.

Hovedinstruktør er, med støtte av teknisk komité, enerådende i tekniske avgjørelser. Hovedinstruktør har gjennom alle år hatt ansvaret for at WIKF Norge utvikles teknisk etter de retningslinjer som gis internasjonalt. Teknisk komité fungerer som et råd for hovedinstruktøren i WIKF Norge. Hovedinstruktøren er valgt på livstid av nå avdøde sensei Mihajlo Misic.

Nåværende teknisk komité:

cato_bruary

kjell_jacobsen2 espen_karlsen2
Hovedinstruktør
Cato Bruarøy 7. dan
Komitémedlem
Kjell Jacobsen 7. dan
Komitémedlem
Espen Karlsen 7. dan