Dangradering

Dan-graderingsprogram gjeldende i perioden 2020 - 2022

Forkrav:

Alle kandidater må søke om å få gradere seg før gradering. Ved gradering i Norge på samling med internasjonal instruktør eller annen graderingsberettiget, må søknad sendes til Teknisk Komité (TK) i WIKF Norge senest tre -3- måneder før graderingen. Søknaden skal være attestert av hovedinstruktør i klubben kandidaten trener i. I tilfeller der kandidaten planlegger å gradere seg under en samling i utlandet, skal godkjenning innhentes fra TK med de samme tidskrav som for gradering i Norge.

Juniorer kan kun gradere seg til 1. og 2. dan. Juniorer som graderer til 1. dan kan velge én Ohyo Gumite, Kihon Gumite og Kata fra dan-graderingsprogrammet. Juniorer som graderer til 2. dan har samme utgangspunkt, men må velge ett knivforsvar (Tanto Dori) i tillegg.

En treningsavgift på £20 må betales inn før gradering for dan pensumtrening med sensei Wicks.

En administrativ graderingsavgift på £40 må betales inn før gradering. Avgiften er ikke refunderbar dersom man ikke består graderingen, og kommer i tillegg til beløpet som skal betales ved bestått gradering.

Kandidatene må ha på seg en ren hvit gi, ha med kamphansker samt penn og papir til skriftlig test.

Tidskrav til graderinger:

SHODAN: Jevnlig trening som 1. kyu i minimum 9 måneder før gradering.
NIDAN: Jevnlig trening som 1. dan i minimum 18 måneder før gradering.
SANDAN: Jevnlig trening som 2. dan i minimum 3 år før gradering.
YONDAN: Jevnlig trening som 3. dan i minimum 4 år før gradering.
GODAN: Jevnlig trening som 4. dan i minimum 5 år før gradering

Avgift ved bestått Dan-gradering:
(Avgiften betales kun av de som består graderingen):

SHODAN £130 NIDAN £140 SANDAN £150
YONDAN £180 GODAN £210
ROKUDAN £250
SHICHIDAN £300  HACHIDAN £300  
     
JUNIOR SHODAN £80 JUNIOR NIDAN £100


KIHON TSUKI, KERI, alle grader (grunnteknikker):

     

1. Kette Junzuki

2. Kette Gyakuzuki

3. Kette Junzuki no Tsukomi

4. Kette Gyakuzuki no Tsukomi

5. Nagashizuki

6. Jodan Mawashigeri

7. Chudan Ushirogeri

8. Surikomi Jodan Sokuto


RENRAKU WAZA, all grader (kombinasjoner):

     

1st - HIDARI HANMI GAMMAE:
OKURIASHI URAKEN CHUDAN - JODAN, GYAKUZUKI CHUDAN, SURIKOMI ASHIBARAI USHIROGERI, URAKEN JODAN, GYAKUZUKI CHUDAN, MIGI MAWASHIGERI GEDAN, HIDARI MAWASHIGERI CHUDAN


2nd
- HIDARI HANMI GAMMAE:
TOBIKOMIZUKI JODAN, GYAKUZUKI CHUDAN, NAGASHIZUKI JODAN, MAWATE URAKEN JODAN, GYAKUZUKI CHUDAN, SURIKOMI MAWASHIGERI CHUDAN, UCHIASHI BARAI, GYAKUZUKI CHUDAN


3rd
- HIDARI HANMI GAMMAE:
ZENSHINSHITE NAGASHIZUKI JODAN, GYAKUZUKI CHUDAN, SURIKOMI MAEGERI CHUDAN, (MAEGERI UKE) GYAKUZUKI CHUDAN, HIDARI HIZAGERI, MIGI FURIUCHI EMPI


SANBON GUMITE, alle grader opp til 3dje Dan:

Jodan uke (1 + 4)   Maegeri Uke (2 + 6)

4.og 5. Dan utfører ikke sanbon gumite.


OHYO, KIHON TANTO:

     
 

Ohyo Gumite

Kihon Gumite

Tanto Dori

Idori

Tachi Dori

SHODAN:

4 + 5

3 + 7

ingen

ingen

ingen

NIDAN:

3 + 6

2 + 5

2 + 8

ingen

ingen

SANDAN:

5 + 7

4 + 8

5 + 9

2

ingen

YONDAN:

2 stk *

2 stk *

4 + 10

4

2 + 4

GODAN:
(under 50 år)

2 stk *

2 stk *

2 stk *

2 stk *

2 stk *

* Velges av eksiminatør på graderingsdagen


KATA:

     

SHODAN:

Kushanku, Chinto

NIDAN:

Chinto, Rohai og én Pinan kata valgt av eksaminatør på graderingsdagen

SANDAN:

Chinto, Wanshu og én Pinan kata valgt av eksaminatør på graderingsdagen

YONDAN:

Jion, en avansert kata og én Pinan kata som blir valgt av eksiminatør på graderingsdagen

GODAN:

2 avanserte kataer og én Pinan kata som blir valgt av eksaminatør på graderingsdagen

 

JIYU KUMITE og skriftlig test, alle grader


Dan-graderingspensum 2017-2019

Last ned pensum på engelsk