Gradering

yesI WIKF Norge er det tre typer graderinger. Barnegradering til Mon-grader, ungdom- og voksengradering til Kyu-grader og "mestergradering" til Dan-grader.

Barn:
Barnegraderingene er tilpasset barn i alderen 8 til 12 år, med to graderinger i løpet av året. Gradene går fra 10. mon til 1. mon, der 1. mon er den høyeste graden. Gradene markeres med hvite belter som har farget stripe i midten langs hele beltet. Fargene følger de samme fargene som for ungdom- og voksengradering, med unntak av 10. og 9. mon
Det er egne overgangsregler når barn går fra å trene på barnepartier til ungdom- og voksenpartier. Som hovedregel skal barn som fyller 13 år i perioden 1. januar til 30. juni skal gradere til oransje belte på sommersamlingen samme år. Oransje belte er nivået som barna normalt går inn på ved første gradering i nytt system, men sjønn kan utvises dersom utøveren holder et høyt nok nivå.
Barnegraderinger foregår i dag internt i den klubb de trener ved, og graderingseksaminator skal være godkjent av Teknisk Komité.
Program for disse graderingene forefinnes i medlemsklubbene.

Ungdom og voksne:
Fra fylte 13 år gjennomfører utøveren ungdom- og voksengradering. Gradene går fra 8. kyu til 1. kyu, der første kyu er den høyeste graden. Gradene markeres med helfargede belter. Graderingene gjennomføres på de offisielle samlingene til WIKF Norge, og man graderer seg normalt to ganger i løpet av et år. Program for disse graderingene kan kjøpes i klubbene, eller direkte fra WIKF Norge.

Dan-grader:
Dan-grader kalles ofte for mestergrader, og markeres med sort belte. Gradene går fra 1. dan til 10. dan, der 10. dan er den høyeste graden. I vår stilart er det per i dag er det kun mulig å teknisk gradere seg til og med 4. dan, mens grader over disse er ærestitler som henger meget høyt. Eksempler på tildeling av grader over 4. dan er dersom man gjør noe eksepsjonelt for stilarten på internasjonalt nivå. Alle dan-graderinger i WIKF Norge er det Dr. Suzuki som foretar. Siden 1974 er det kun gitt dispensasjon ved to anledninger i Norge der andre enn Dr. Suzuki har stått for denne type gradering. Program for disse graderingene endres hvert tredje år. Gjeldende program finner du under lenken "Dangradering".

Grader og belter:

10. mon Hvit med turkis stripe 1. dan Sort belte
9. mon Hvit med rød stripe 2. dan Sort belte
8. mon Hvit med gul stripe 8. kyu Gult belte 3. dan Sort belte
7. mon Hvit med oransje stripe 7. kyu Oransje belte 4. dan Sort belte
6. mon Hvit med grønn stripe 6. kyu Grønt belte 5. dan Sort belte
5. mon Hvit med blå stripe 5. kyu Blått belte 6. dan Sort belte
4. mon Hvit med lilla stripe 4. kyu Lilla Belte 7. dan Sort belte
3. mon Hvit med brun stripe 3. kyu Brunt belte 8. dan Sort belte
2. mon Hvit med brun stripe 2. kyu Brunt belte 9. dan Sort belte
1. mon Hvit med brun stripe 1. kyu Brunt belte 10. dan Sort belte