Selvforsvar

suzuki_spania_2004_106Samfunnet blir stadig tøffere, og hver helg skriver avisene om blind vold. Selvforsvarstrening kan være en god forsikring.

De fleste av oss får heldigvis aldri behov for å forsvare oss fysisk. Men dersom du en gang skulle bli overfalt er det viktig at teknikkene du bruker faktisk fungerer. Da er det ikke nok å trene noen knep en helg.

Karate er en "hard" selvforsvarsform. Det vil si at vi bruker slag og spark i tillegg til kast og nedtagninger. Vår filosofi er at voldelige konflikter skal unngås nesten uansett. Det er bedre å styre unna en konflitsituasjon fremfor å oppsøke den. Men når en voldelig situasjon er uungåelig så må selvforsvarsteknikkene være harde og automatiserte - ellers fungerer de kanskje ikke.

I WIKF Norges medlemsklubber har vi meget erfarne instruktører som lærer deg god teknikk, og som passer på at det ikke blir skader på trening. Treningen blir tilpasset dine forutsetninger og din fysiske form.

WIKF Norge har innledet et samarbeid med en av politiets og forsvarets instruktører innen selvforsvar som vi utvikler et helt nytt konsept med. Der vil det bli annet forklart i detalj hvor grensene går i forhold til norsk lov og norsk rettspraksis, og gis opplæring i teknikker tilpasset det norske smafunnet. Når konseptet står ferdig vil alle hovedinstruktørene i medlemsklubbene gjennomgå opplæring i dette konseptet. Vi har også en rekke instruktører og utøvere med bred erfaring som dørvakter, politi, vektere, yrkesmillitære, landslagsutøvere i karate og trening fra en lang rekke andre kampformer. Dette gjør at vi vet hva som fungerer og hva som ikke gjør det.

Fysiske konfrontasjoner kan deles i tre grupper:

  • Situasjoner der du har kontroll (politi, dørvakt, fysisk overlegen)
  • Tvekamper (konkurranser, kamp en mot en, krigssituasjoner)
  • Selvforsvarssituasjoner (situasjoner du ønsker å unngå, men der liv og helse står på spill)

I situasjoner der du har kontroll bør teknikkene være myke, det vil si frigjøringer, kast, låsninger og andre teknikker der man unngår å skade den man skal kontrollere.

I tvekamper er det klare regler med tydelige begrensninger, eksempelvis konkurranser innen karate, kickboksing, MMA, bryting, judo, taekwondo, boksing, thaiboksing, wushu, osv. Da er det viktigste å vinne over motstanderen. Den som har god teknikk og best kontroll over avstand (timing, angrepsvinkel, angrepstidspunkt) vinner normalt.

I selvforsvarssituasjoner er det ikke nødvendig å vinne, men å unngå farlige situasjoner eller komme seg unna ubehagelige situasjoner som oppstår. Årvåkenhet, oppmerksomhet, konflikthåndtering og evne til å fungere med mye adrenalin/stresshormoner i blodet kan være viktigere enn å kunne utføre avanserte teknikker. Selvforsvarssituasjoner innebærer uklare rammer, eksempelvis kan det man tror er en tvekamp utvikle seg til kamp mot flere motstandere, eller mot en motstander som plutselig viser seg å være bevæpnet. Overfall og ran kan komme brått og helt uventet.

Karateteknikker er kraftige, hurtige og perfeksjoneres gjennom mange år. For den som er opptatt av selvforsvar er det i tillegg til teknikktrening viktig å lære seg årvåkenhet og konflikthåndtering. Dette har karateinstruktørene kjennskap til. Det varierer fra klubb til klubb hvor mye av slik teori presenteres på trening.