Tradisjonell karate

othsukasuzuki221Tradisjonell karate er karate med dype røtter i sin oprinnelse. Wado-Ryu blir omtalt som den mest japanske stilarten av alle, og i motsetning til de fleste andre stilarter har den sine røtter fra det japanske fastlandet.

De fleste stilarter ble fremavlet på Okinawa, sør for det japanske fastland. Grunnleggeren av Wado-Ryu, Hironori Otsuka 10. Dan Meijin, var japaner. Han trente under Gichin Funakoshi, som har tilnavnet "Den moderne karates far". Funakoshi er mannen bak stilarten Shotokan, og underviste Otsuka i den stilarten. Shotokan hadde på den tiden (1920-årene) ingen form for kamp, kun kata. Dette mislikte Otsuka sterkt, og han ønsket å videreutvikle stilen til å også omfatte frikamp. Funakoshi var uenig i dette, noe som bidro til at Otsuka forlot Funakoshi og Shotokan.

I tiden etter dette utviklet Otsuka sin egen stil, Wado Ryu. Stilarten er en kombinasjon av teknikker fra Shotokan, Shito-Ryu som han studerte under grunnleggeren av stilarten, Kenwa Mabuni, Aikido som han studerte direkte under grunnleggeren Morihei Ueshiba og Shindo Yoshin Ryu Jujitsu som han selv hadde studert fra en alder av fem år, og som han selv var blitt utpekt til å overta rollen som hovedinstruktør for av sin mester. Otsuka satte dette sammen til karatestilarten Wado-Ryu, som han registrerte som offisiell stilart i 1938.

Wado Kokusai Karate-do Renmei ble opprettet av Dr. Tatsuo Suzuki i 1990. Dette gjorde han da han mente at de daværende stilartsfraksjonene innen Wado-Ryu stadig flyttet seg lengre unna de originale prinsippene og teknikkene for stilarten. Dr. Suzuki er den som har trent lengst og mest intensivt under Otsuka, og var hans "høyre hånd" i mange år. I hans organisasjon er det viktigste prinsippet at stilartens tradisjoner, oprinnelse og teknikker blir praktisert så autentisk som mulig. Dette er det viktigste innen tradisjonell karate.

I WIKF Norge følger alle medlemsklubbene de tekniske standarder som Dr. Suzuki legger til grunn for sin undervisning av Wado-Ryu. Teknisk Komité og hovedinstruktørene i medlemsklubbene reiser jevnlig til London for å delta på Dr. Suzukis Leader Course. Her terpes det på tradisjonelle teknikker for stilarten, og standarden holdes på et meget høyt nivå. Dette gjør at WIKF Norges medlemsklubber holder et høyt teknisk nivå og holder i hevd de tradisjonelle røttene i Wado-Ryu karate-do.