Bedre helse med karate

I familiekarate trener en eller flere foresatte med barna. Familiekarate er en hyggelig og oppbyggende treningsform som ikke minst gir foreldre anledning til å delta direkte i barnas aktiviteter samtidig som alle får den positive effekten som trening gir.

Det er noe helt annet enn å sitte og se på.

Familiekarate kan trenes fra barna er ganske små. Foresatte må trene sammen med barna.

Vi opplever ofte at barna fortsetter å trene med våre ungdomspartier mens foreldrene, minst like ivrig, begynner i voksengruppen.

Familiekarate tilbys ikke fra alle våre klubber. For mer informasjon om dette, aldersgrenser m.m. kontakt en av din klubbs instruktører eller se annonserte kurs.

Meny