Teknisk Komité i WIKF Norge har ansvaret for den tekniske utviklingen i medlemsklubbene.

Komiteen har høy fokus på viktige områder som kompetanseutvikling og opplæring, og gir råd og veiledning til instruktører i klubbene for å sikre en korrekt teknisk utvikling.

Teknisk komité er ansvarlig for teknisk innhold i alle våre seminarer og treningssamlinger og sørger for at opplærings- og undervisningsmateriell, graderingsmateriell og pensum til enhver tid er korrekt og tilgjengelig.

Hovedinstruktør har, med støtte av teknisk komité, det endelige ord i alle tekniske avgjørelser.

Teknisk komité fungerer som et råd for hovedinstruktøren i WIKF Norge.

Komitémedlem

Espen Karlsen — 7. dan

Komitémedlem

Kjell Gunnar Jacobsen — 7. dan

Hovedinstruktør

Cato Bruarøy — 7. dan

Meny