Når du er medlem i en av våre klubber er du også automatisk medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Kampsportforbundet.

De fleste av våre klubber har hele sitt medlemssystem via Idrettsforbundet og ditt medlemskap vil da kunne ajourholdes gjennom forbundets medlemsregister. (https://medlemskap.nif.no/), der du vil ha din egen innlogging.

Innmelding som nytt medlem vil også da gjøres gjennom dette systemet.

Du finner mer informasjon om hvordan den enkelte klubb har organisert dette på klubbens sider

Kostnaden med medlemskapet er delt i en treningsavgift og en medlemsavgift. Treningsavgiften betales vanligvis hver måned mens medlemsavgiften, normalt sett et lavt årlig beløp, betales vanligvis en gang pr. år.

Et registrert medlemskap vil, ved siden av det direkte medlemskapet i klubben, og de opplærings- og kursmuligheter denne tilbyr, også gi deg tilgang til kurs og opplæringsmuligheter via Kampsportforbundet og Norges Idrettsforbund.

Alle våre utøvere er forsikret gjennom disse organisasjonene.

Meny