WIKF Norge er en kompetanse- og samarbeidsorganisasjon for klubber og utøvere i Norge som trener karateformen WIKF wado ryu.

WIKF Norge har som hovedmålsetning å bidra til videre positiv utvikling av wado ryu i Norge. WIKF Norge skal stimulere til utvikling og samarbeid mellom medlemsklubbene og skal være en teknisk og administrativ ressurs og koordinator, både nasjonalt og internasjonalt.

Vi har i dag 13 medlemsklubber med ca. 800 aktive utøvere over hele landet.

WIKF Norge er tilsluttet Wado International Karate-Do Federation (WIKF), en av verdens største karateorganisasjoner. WIKF har i dag 67 medlemsland i alle verdensdeler.

Organisasjonens utøvere og instruktører tilbys nasjonale og regionale treningsleirer 4 ganger i året og kurs og graderinger på alle nivå, både nasjonalt og internasjonalt.

Vi har et eget landslag med meget gode resultater, inkludert verdensmester- og europamestertitler i stilarten.

Medlemsklubbene har egne tilbud til barn, ungdom, konkurranseutøvere og voksne mosjonister. Utøvere som oppnår dan-grader (svart belte) hos WIKF Norge blir registrert hos WIKF internasjonal og mottar offisiell diplom fra dem.

Våre medlemsklubber

De enkelte medlemsklubbene er selvstendige klubber som også er medlemmer i Norges Idrettsforbund gjennom Norges Kampsportforbund. Klubbene har sine egne valgte styrer og er selv ansvarlig for sin drift og økonomi. Egne avtaler regulerer forholdet mellom WIKF og klubben.

Meny