Hironori Ohtsuka

( 10. Dan, Meijin )

( 1892 – 1982 )

«Wado» -historien begynte offisielt i mai 1934 da Hironori Ohtsuka registrerte sin egen stilart i karate, «Wado Ryu», og fikk den anerkjent som en uavhengig stilart. Wado ryu ble utviklet på bakgrunn av Ohtsukas kontinuerlige studier av mange former av kampsport, og «Wado -teknikkene ble en kombinasjon av egne tanker og prinsipper kombinert med naturlige bevegelser som finnes i andre kampsporter.

Hironori Ohtsuka ble født 1. juni 1892 i Shimodate City, Ibaragi, Japan. Han ble først introdusert for kampsport av sin onkel Chojiro Ebashi som begynte å lære ham Jujutsu. Dette markerte en start for hans livslange fascinasjon og besettelse av kampsport.

Den 1. april 1897 begynte Ohtsuka på skolen der han lærte Shindo Yoshin Ryu Jujutsu under veiledning av Shinzaburo Nakayama Sensei, den tredje stormesteren i denne stilen av Jujutsu. Essensen i denne stilarten legger vekt på naturens grasiøse bevegelser, opprinnelig inspirert av Yoshitoki Akiyama Sensei sine ideer etter å ha observert hvordan piletreet lastet med snø ga etter for naturelementene, men likevel beholdt sin allsidighet og fleksibilitet overfor ytre krefter uten skade.

Denne studien av bevegelse lærte den unge Ohtsuka viktigheten av naturlige flytende bevegelser. Disse elementene spiller fortsatt en stor rolle i dagens «Wado» karate.

I forsvars- og angrepsteknikker spiller bruken av motstanderens kropp, vekt og bevegelse en like viktig rolle i å beseire fienden din som dine egne kroppsbevegelser.

Ohtsuka fortsatte sine studier av Shindo Yoshin Ryu Jujutsu mens han studerte på Waseda Universitetet fra 1910 til 1917.

Han studerte også andre stiler av Jujutsu, og eksperimenterte mellom ulike stiler og deres «positive kvalitet». I løpet av sin periode på universitetet fikk han tid til å undersøke teknikkene innen mange kampsporter. Han utviklet og forbedret noen teknikker og kombinerte disse med nye «innovative» teknikker ut i fra egne tanker og idéer.

Mens han studerte Jujutsu, lærte Ohtsuka også mye om kroppens «vitale punkter» både for angreps- og helbredelsesformål, og han studerte også kunsten å «sette bein».

I 1917 begynte Ohtsuka i Kawasaki Bank, og i løpet av det året antas han å ha møtt Morihei Ueshiba Sensei, grunnleggeren av Aikido. Dette var starten på et langt og rikt vennskap. Etter to år i banken bestemte Ohtsuka Sensei seg for å bli kampkunstner på heltid. Hans mor motsatte seg imidlertid dette, og ønsket at sønnen skulle fortsette sin karriere innen bank. Av respekt for henne og familien forøvrig utsatte han ambisjonene, men fortsatte å studere Jujutsu.
Ohtsuka ble tildelt 1. juni 1920 den høyeste graden av Shindo Yoshin Ryu Jujutsu, som tillot ham å etterfølge sin mester i stillingen som fjerde stormester.
Sportsfestivalen i Tokyo i 1922 skulle bli et viktig år. For første gang møtte Ohtsuka kampformen karate. Gichin Funakoshi Sensei ble invitert av det japanske utdanningsavdelingen for å demonstrere sin stil med Okinawan Karate (Tode). Kano Sensei, en kjent kampsportinstruktør, aksepterte at ånden bak karate var den samme som annen japansk kampsport. Ohtsuka var imponert over denne for ham nye kampsporten. Han besøkte Funakoshi Sensei ved flere anledninger under oppholdet, og diskuterte teknikker og andre aspekter ved karate.

Funakoshi Sensei forlenget sitt besøk på invitasjon fra den japanske utdanningsavdelingen.

Imponert over Ohtsukas entusiasme og besluttsomhet for å forstå karate gikk han med på å lære Ohtsuka alt han visste om karate. I løpet av et år hadde Ohtsuka Sensei studert alle kataene som Funakoshi hadde brakt fra Okinawa, selv om han syntes det var vanskelig å implementere og forstå visse bevegelser og teknikker.
For å oppnå en dypere forståelse av karate praktisere han også kata med Mabuni Sensei, grunnleggeren av Shito-Ryu Karate.
I 1925 døde moren til Ohtsuka, og han ble igjen i en periode ubesluttsom hva han skulle gjøre videre. Tre år senere forlot han Kawasaki Bank og opprettet en «beininnstilling» -praksis, som ligner på et lite sykehus.

Hans dyktighet i kampsport hadde ført ham til å være sjefinstruktør for Shindo Yoshin Ryu Jujutsu og assisterende instruktør ved Funakoshi Sensei sin dojo. I 1929 ble Ohtsuka et registrert medlem av Japan Martial Arts Federation.

På dette tidspunktet konsentrerte Okinawan Karate seg kun om kata. Ohtsuka syntes at budo sin fulle ånd, som konsentrerer seg både om forsvar og angrep, manglet. Ohtsuka Sensei hadde i mellomtiden utviklet Yakusoko Kumite for å kompensere for mangelen på angrepsteknikker. Han var overbevist om det var behov for en mer flytende type karate og bestemte seg derfor for å forlate Funakoshi Sensei for å konsentrere seg om å utvikle sin egen stil med karate, «Wado».
Året 1934 viste seg å være et stort år for Ohtsuka og «Wado» Karate. Den 28. februar ble Ohtsuka den andre født. Det er underlig at Wado-Ryu Karate i løpet av dette året også ble «født» og offisielt anerkjent for å være en uavhengig stil. Denne anerkjennelsen innebar at Ohtsuka sluttet med sin klinikk og fulgte sine ambisjoner om å bli kampkunstner på heltid. I 1935 ble karate ytterligere anerkjent etter Kano Senseis anbefaling om å bli fullverdig anerkjent som kampsport, men først bare som en utvidelse av Judo i Japan Martial Arts Federation.

Ohtsuka Senseis stilart Wado Ryu ble offisielt registrert i 1938 etter at han ble tildelt rangen «Renshi-go». Han presenterte en praktfull demonstrasjon av «Wado» karate for Japan Martial Arts Federation som, imponert over hans stil og engasjement, anerkjente ham som en høytstående instruktør.
Året etter ba Japans kampsportforbund alle de forskjellige stilene i karate om å registrere navnene sine. Ohtsuka registrerte navnet «Wado-Ryu». Andre stiler som ble registrerte registrere inkluderer Shotokan Ryu, Goju Ryu og Shito-Ryu.

De påfølgende årene vokste utbredelsen av Wado Ryu karate mye, nye dojoer åpnet og karate ble undervist ved universitetene. Ohtsuka selv ble en anerkjent skikkelse innen kampsportens verden.

I 1942 ble han tildelt tittelen Kyoshi-go.

I løpet av 1942 begynte også en fremtidig stormester Tatsuo Suzuki å trene i Wado-Ryu karate.

I 1943 begynte Ohtsuka å pleie også sine andre interesser innen kampsport. Han begynte å lære kendo under streng instruksjon av en hæroffiser ved navn Miyata Sensei. I 1944 ble Ohtsuka Sensei utnevnt til Japans ledende karate -instruktør, og i 1945 begynte Ohtsuka den andre å motta instruksjon fra sin far.

I 1955 ble det første Wado-Ryu-mesterskapet i Japan avholdt.

Fram til 1960-tallet var kampsport og spesielt Wado-Ryu karate kun undervist i Japan og var knapt kjent utenfor i vestlige land. Dette skulle snart endre seg.
I 1963 forlot et tremannsteam Japan for å erobre Amerika og Europa. Teamet var sammensatt av Mr. Arakawa, Takashima og T. Suzuki. Responsen som de oppnådde i Amerika og Europa var enorme. Wado-Ryu Karate ble litt etter litt anerkjent over hele verden for sine prinsipper og teknikker.
Tilbake i Japan i 1966 ble Ohtsuka Sensei tildelt tittelen «Kun Goto Suokuo Kyoku Jujutsu Shou» av avdøde keiser Horohito. Det ble gitt av keiseren for hans engasjement og kontinuerlige arbeid for å fremme karate som kampsport.

I begynnelsen av 1970 -tallet hadde karate blitt sterkt etablert over hele verden. Ohtsuka fortsatte å trene og instruere i Japan, mens et team av høyt kvalifiserte japanske instruktører fortsatte å spre kunnskapen om Wado-Ryu karate over hele verden.
Ohtsuka Sensei i 1972 ble historisk da han ble tildelt en ære som aldri før hadde blitt tildelt noen karatemester. Presidenten for International Martial Arts Federation, medlem av den japanske kongefamilien, overrakte Ohtsuka tittelen «Meijin» – stormester i karate (10. Dan).

I 1980 begynte Ohtsuka Meijin å tenke på pensjon som leder for Wado Karate og ønsket at sønnen hans skulle etterfølge ham som stormester. Andre Wado Karateka på høyt nivå var imidlertid ikke for dette og ønsket at en annen leder ble utnevnt. Selv om mange forhandlinger fant sted, kunne det ikke oppnås enighet, og noen av disse Wado Karateka brøt løs og dannet sin egen organisasjon.

Ohtsuka Meijin fortsatte å lede World of Wado-Ryu Karate til 20. november 1981, da han bestemte seg for å avstå fra sin tittel som stormester i Wado-Ryu karate og nominerte sønnen Hironori Ohtsuka 2. som hans etterfølger. Hironori Ohtsuka Meijin døde fredelig 19. januar 1982, to måneder senere.
Over hele verden der kampkunst utøves, vil han alltid bli husket for sitt enorme bidrag til budo generelt og Wado karate spesielt.

Meny